' N Asset 2 Asset 2 Asset 3

Brugeroptimeret styring dækker alle behov

Sunsync™ er designet til at dække alle behov uanset projektets størrelse, kompleksitet og prisniveau. Serien spænder fra klassisk analog styring til avanceret digital styring. 

Udfordringen i styringsløsninger er at opfatte og forstå helheden i det komplekse system, der udgør hele bygningsstyringen. De enkelte styringer kan isoleret set fungere udmærket, men når alt kobles sammen til en helhed, opstår der ofte modsatrettede virkninger. Sunsync™ er et skalérbart koncept, som kan integreres og optimeres i forhold til bygningens øvrige styring og via gateways kommunikere med de mest almindelige CTS-protokoller.

Solafskærmning er en fysisk bevægelig del med stor betydning for brugernes generelle komfort, men desværre oplever brugerne ofte, at solafskærmningen ikke fungerer godt nok. Derfor er sunsync™ også andet og mere end et optimeret styringssystem. Det brugervenlige koncept kan skaleres og programmeres, så det imødekommer den enkeltes behov og omfatter en kvalitetssikring, både i forhold til solafskærmningens effekt på indeklimaet og på den individuelle brugeroplevelse.

Sunsync™ er udviklet og optimeret i forhold til eksisterende åbne bussystemer og er derfor den optimale løsning til styring af solafskærmning uanset fabrikat. 

Vigtig vejledning

Sunsyncs™ tekniske eksperter gør en stor indsats for at introducere sunsync™, når systemet installeres. De rådgiver brugerne i den korrekte anvendelse, der sikrer, at systemet bliver brugt efter hensigten og dermed ikke er et irritationsmoment for brugerne, men i stedet en faktor, der fremmer et godt indeklima.